Skip to main content

Läheisviikonloppu

Läheisviikonloppu toteutetaan hoitojakson 3. tai 4. viikonloppuna. Läheisviikonloppuun kutsutaan asiakkaan perheenjäseniä, sukulaisia ja ystäviä, joita riippuvuus on koskettanut ja jotka voivat auttaa toipumisprosessissa. Läheisviikonloppuun osallistuminen aiheuttaa usein etukäteen jännityksen tunteita. Lähes poikkeuksetta läheiset ovat olleet yksimielisiä siitä, että viikonloppuun osallistuminen on ollut merkittävää ja joillekin jopa yksi hienoimmista ja vapauttavimmista kokemuksista.

Läheisviikonloppuun osallistuneilla läheisillä on mahdollisuus osallistua jatkohoitoon, sekä erikseen järjestettäville läheishoitojaksoille.

Läheisviikonloppu on rakentava ja tulevaisuuteen tähtäävä kokonaisuus, joka tarjoaa apua ja tukea riippuvuussairauden aiheuttamien ikävien asioiden käsittelemiseen, sekä työkaluja tulevaan.

Läheisviikonlopun ohjelma alkaa perjantaina 17:30 ja kestää sunnuntaihin noin klo 19:00 saakka.

Perjantai-illan aikana läheiset kuulevat kattavasti riippuvuussairaudesta sekä sen hoidosta ja läheisviikonlopun kulusta.

Lauantaina paneudutaan riippuvuussairauden ilmiöihin ja seurauksiin läheisten näkökulmasta.

Sunnuntain aikana käsitellään tulevaisuuteen liittyviä asioita, muun muassa läheisenä toipumista ja siitä miten läheiset voivat tukea päihdehoidon jälkeen, puhutaan siitä, millainen ihminen on riippuvuuden takana.

Viikonloppu tarjoaa läheisille kattavan kokonaisuuden riippuvuussairauden ymmärtämiseksi, mahdollisuuden käsitellä asiakkaan riippuvuuden aiheuttamia tunteita ja seurauksia omaan elämään ja konfrontaatio-osion turvallisessa ympäristössä. Riippuvuuden seurausten lisäksi viikonlopussa käsitellään tulevaisuuteen liittyviä odotuksia, toiveita, pelkoja ja asiakkaan voimavaroja muutokseen sitoutumisessa.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus kertoa millaisia tunteita hän on kokenut ja mitä odotuksia hänellä on tulevaisuuden suhteen.

{Minnesota-hoito} {Rehab365}