Skip to main content

Intervallijakso

Perushoidon läpikäyneillä on oikeus osallistua seitsemän päivän intervallijaksolle hoitolaitoksessa. Jakson tarkoituksena on tukea päihteettömän elämäntavan toteutumista avohoidon aikana. Intervallijakso sisältyy hoitokokonaisuuden hintaan ja sen voi toteuttaa itselle parhaiten sopivana ajankohtana.

Intervallijaksolla sinulla on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan perushoitojakson jälkeistä elämääsi tutussa ympäristössä sinut ja elämäntilanteesi tuntevien ihmisten kanssa. Intervallijaksolla keskitytään erityisesti tunnistamaan ja työstämään onnistumisia sekä mahdollisia päihteettömän elämän mukanaan tuomia onnistumisia ja haasteita.

Intervallijaksolla osallistutaan hoitolaitoksen päiväohjelmaan sekä yksilökeskusteluihin hoitohenkilökunnan kanssa.