Markkinointirekisteri

Takaisin etusivulle »

Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste: Markkinointirekisteri

1. Rekisterin nimi

Aarni Rehab Oy, Aarni Rehab Päihdekuntoutus Oy markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Aarni Rehab Oy

Rekisterin yhteyshenkilöt

Rekisteriasioita hoitavana henkilönä toimii toimitusjohtaja Sanni Harju.

Tietosuojavastana toimii Juha Lantz. Tietosuojavastaava huolehtii rekisteriselosteen nähtävillä pidosta ja antaa rekisteröidyn pyynnöstä tarkempia tietoja rekisterinpidosta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja on tarkoitus käyttää asiakassuhteen hoitamiseen ja mainonnan sekä suoramarkkinoinnin kohdistamiseen asiakastietojen perusteella.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaan antama suostumus

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot on kerätty:

  1. rekisteröidyltä itseltään suostumukseen perustuen
  2. rekisteröidyltä itseltään esim. tapahtumissa, messuilla
  3. julkisista palveluista, kuten yritysten ja yhteisöjen verkkosivuilta
  4. Aarni Rehabin sähköisen uutiskirjeen tilauksen yhteydessä verkkolomakkeen kautta

Asiakastietoja rekisteriin voidaan hankkia myös ostopalveluna.

6. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Markkinointirekisteri sisältää, siltä osin kun ne ovat rekisterin pitäjän tiedossa, seuraavat asiakastiedot: etu- ja sukunimi, yritys/yhteisö tai vastaava, titteli, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Markkinointirekisteri säilytetään sähköisesti yhtiön yhteisellä verkkolevyllä, minne on rajattu pääsy. Henkilötietoihin on pääsyoikeus rajoitetusti organisaation jäsenillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Jos asiakas liittyy markkinointirekisterilistalle paperisella lomakkeella esim. messuilla tms., asiakkaan tiedot tallennetaan sähköiseen rekisteriin ja paperinen lomake tuhotaan.

Rekisteriä pidetään yllä manuaalisesti.

8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta tässä rekisterissä olevia henkilötietoja EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, poikkeuksena rekiste-rinpitäjän puolesta toimitettavaa tehtävää (esim. postitukset). Tällöin tehtävää suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Heidän kanssaan on tehty erillinen sopimus.

9. Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkas-tuspyyntö on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava ja osoitettava tietosuojavastaavalle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava ja toimitettava Aarni Rehabin tietosuojavastaavalle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, pyynnön voi toimittaa osoitteeseen juha.lantz@rehab365.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli tarkastusoikeuteen tai virheellisen tiedon korjaamiseen ei suostuta, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

12. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Rekisterin henkilötietoja ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti tietojen muuttuessa. Rekisteri on voimassa kunnes asiakassuhde päättyy tai rekisteröity haluaa poistua markkinointirekisteristä.

13. Käsittely

Tietosuojaseloste on hyväksytty johtoryhmässä 12.10.2020
Soita 041 313 5580

Olemme avoinna klo 08.00–20.00

Päihde- ja peli­riippuvuus­info

Perjantaisin klo 17.30 alkaen
Tilaisuus vaatii ilmoittautumisen ennakkoon: info@rehab365.fi
Voit osallistua paikan päällä Rymättylässä tai liittyä Zoomin kautta tästä.

Katso kaikki infot »

Haluatko jutella?

Varaa ilmainen 30 minuutin puhelinaika.

Ajan voit varata arkisin klo 07.00,11.30,16.30 tai 21.00.
Ilmainen puhelintapaaminen on tarkoitettu riippuvuudesta kärsiville sekä heidän läheisilleen.

Varaa ilmainen puhelinaika tästä »
Soita