Skip to main content

Kriisijakso

Päihde- ja peliriippuvuus voivat aiheuttaa moninaisia haasteita ihmisen toimintakykyyn niin fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella, kuin tunne-elämänkin tasolla. Riippuvuuden hoito-ohjelman tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään keinoja kohdata ja käsitellä ongelmiaan tulevaisuudessa uudella tavalla. Joskus elämässä voi kuitenkin tapahtua asioita, joiden käsittelemiseen tarvitaan akuutisti intensiivistä apua ja tukea. Tällainen kriisi voi olla esim. parisuhteen päättyminen, väkivalta, läheisen kuolema, vakava sairaus, äkillinen taloudellinen romahdus, vakavasta onnettomuudesta selviytyminen tai retkahtaminen päihteisiin.

Päihde- ja peliriippuvaisilla yllättäen esiintyvät tai pitkällä aikavälillä kehittyneet ongelmat, stressi tai voimakkaat tunnekuohut voivat johtaa retkahdukseen tai muihin vakaviin seurauksiin.

Hoitojakson jälkeen keskiössä on raittiina pysyminen ja uusien ongelmanratkaisutaitojen omaksuminen, mutta toisinaan addiktit ja alkoholistit kuitenkin retkahtavat uudelleen päihteisiin tai muuhun addiktiokäyttäytymiseen. Retkahdus saattaa olla erittäin haitallinen kokemus niin henkilökohtaisella tasolla kuin läheisillekin.

Retkahdus on usein kriisitilanne, jota on vaikeaa käsitellä rakentavasti. Retkahdus voi kuitenkin parhaimmillaan olla ratkaiseva oppimisen kokemus, joka oikein työskenneltynä tukee toipumista ja raittiina pysymistä tulevaisuudessa. Olemme auttaneet useita retkahduksen kokeneita pääsemään takaisin toipumisen tielle. Kun oppii ymmärtämään itseään ja omaa toimintaansa paremmin, on sen myötä omaa käyttäytymistä mahdollista muuttaa toipumista tukevaksi.

{Minnesota-hoito} {Rehab365}

Tarjoamme 14 vrk kestävää kriisijaksoa akuutin elämänkriisin ratkaisemiseksi tai tueksi kriisivaiheen läpikäymisessä riippuvuudesta toipuville. Kriisijaksolla sinulla on mahdollisuus käsitellä toipumisen haasteita turvallisesti ja rakentavasti ammattitaitoisen henkilökunnan avustuksella.