Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste: Markkinointirekisteri

  1. Rekisterin nimi
    Aarni Rehab Oy, Aarni Rehab Päihdekuntoutus Oy markkinointirekisteri

  2. Rekisterinpitäjä
    Aarni Rehab Oy
    Ruokoraumantie 380
    21140 Naantali

    Rekisterin yhteyshenkilöt

    Rekisteriasioita hoitavana henkilönä toimii toimitusjohtaja Kristiina Silver

    Tietosuojavastana toimii Kristiina Silver. Tietosuojavastaava huolehtii rekisteriselosteen nähtävillä pidosta ja antaa rekisteröidyn pyynnöstä tarkempia tietoja rekisterinpidosta.

  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
    Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja on tarkoitus käyttää asiakassuhteen hoitamiseen ja mainonnan sekä suoramarkkinoinnin kohdistamiseen asiakastietojen perusteella.

  4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
    Asiakkaan antama suostumus

  5. Säännönmukaiset tietolähteet

    Rekisterin henkilötiedot on kerätty:
    1. rekisteröidyltä itseltään suostumukseen perustuen
    2. rekisteröidyltä itseltään esim. tapahtumissa, messuilla
    3. julkisista palveluista, kuten yritysten ja yhteisöjen verkkosivuilta
    4. Aarni Rehabin sähköisen uutiskirjeen tilauksen yhteydessä verkkolomakkeen kautta

      Asiakastietoja rekisteriin voidaan hankkia myös ostopalveluna.

  6. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
    Markkinointirekisteri sisältää, siltä osin kun ne ovat rekisterin pitäjän tiedossa, seuraavat asiakastiedot: etu- ja sukunimi, yritys/yhteisö tai vastaava, titteli, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

  7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
    Markkinointirekisteri säilytetään sähköisesti yhtiön yhteisellä verkkolevyllä, minne on rajattu pääsy. Henkilötietoihin on pääsyoikeus rajoitetusti organisaation jäsenillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Jos asiakas liittyy markkinointirekisterilistalle paperisella lomakkeella esim. messuilla tms., asiakkaan tiedot tallennetaan sähköiseen rekisteriin ja paperinen lomake tuhotaan.

    Rekisteriä pidetään yllä manuaalisesti.

  8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
    Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta tässä rekisterissä olevia henkilötietoja EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle.

    Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, poikkeuksena rekiste-rinpitäjän puolesta toimitettavaa tehtävää (esim. postitukset). Tällöin tehtävää suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Heidän kanssaan on tehty erillinen sopimus

  9. Oikeus tarkastaa tiedot
    Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkas-tuspyyntö on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava ja osoitettava tietosuojavastaavalle.

  10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
    Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkas-tuspyyntö on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava ja toimitettava Aarni Rehabin tietosuojavastaavalle.

    Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, pyynnön voi toimit-taa osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
    Mikäli tarkastusoikeuteen tai virheellisen tiedon korjaamiseen ei suostuta, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

  12. Henkilötietojen käsittelyn kesto
    Rekisterin henkilötietoja ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti tietojen muuttuessa. Rekisteri on voimassa kunnes asiakassuhde päättyy tai rekisteröity haluaa poistua markkinointirekisteristä.

  13. Käsittely
    Tietosuojaseloste on hyväksytty johtoryhmässä 12.10.2020