Skip to main content

Juha Lantz

Kuntoutuspäällikkö, lähihoitaja, PAT, RTC, kognitiivinen käyttäytymisterapia perusteet, NLP master, Addiction counselor, yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija (valm. 2021)

Rehabin tiimissä kuntoutuspäällikkönä työskentelevällä Juhalla on 20 vuoden työkokemus riippuvuuden hoitamisesta niin yksityiseltä päihdehoitoklinikalta, kuin julkiselta sektoriltakin. Juhan erityisosaaminen painottuu lääkkeettömään ja lääkeavusteiseen päihdekuntoutukseen. Hänen vahvuutenaan on hoitosuunnitelmien case managerointi ja päihdetyön tuntemus myös lastensuojelun näkökulmasta.

Ammatillisena vahvuutena Juhalla on erityisesti yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen, moniammatillisessa tiimissä toimiminen, asiakkaan hoidon tarpeen arviointi sekä päihdehoito-ohjelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen.

Juha on opiskellut riippuvuuden hoitoa mm. Certificate in Addiction Studies -koulutusohjelmassa Skotlannissa. Työssään hän hyödyntää 12 askeleen toipumisohjelmaa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa, valinnan teoriaa (Choice Theory), positiivista psykologiaa sekä NLP -menetelmiä.

Juha on myös kysytty luennoitsija ja kouluttaja riippuvuuden hoitoon, toipumiseen ja riippuvuuden ehkäisyyn liittyvissä teemoissa.

Liikunnallisen Juhan vapaa-aika kuluu ulkoilun ohella myös penkkiurheilun, kirjallisuuden, verkkokurssien ja Netflixin parissa.