Skip to main content

Ajankohtaista

Päihdehoidossa korostettava vaikuttavuutta

Hyvinvointialueen KD-valtuustoryhmä toteaa, että päihderiippuvuus (alkoholi, huumausaineet, lääkkeet) koskettaa laajasti alueemme väestöä. Päihdehoidon järjestäminen on keskittynyt pitkälti yhdelle toimijalle, jonka hoidon vaikuttavuus päihderiippuvuudesta toipumisen, raitistumisen, näkökulmasta on varsin vaatimatonta.

- Lisäksi päihdehoitoa järjestetään ilman valtakunnallisia vaikuttavuuskriteereitä. Asiakkaan sijoittumista eri päihdehoitopaikkoihin ohjaa usein hinta eikä päihdehoidolta odotettu vaikuttavuus eli toipuminen. Vaikuttava ja riippuvuudesta toipumiseen tähtäävä päihdehoito tulee edullisemmaksi pitkällä aikavälillä kuin lyhytaikaiset katkaisu- ja vieroitushoidot, avopalvelut sekä riippuvuutta ylläpitävät lääkehoidot kuten korvaushoito, sanoo KD:n varavaltuutettu Katriina Hiippavuori.

Nykyinen päihdehoitojärjestelmämme keskittyy pitkälti päihderiippuvuuden oireiden kuten rikollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten haittojen vähentämiseen. Tähän haittojen ehkäisyyn riittää usein päihteiden käyttäjän riippuvuuden jatkaminen korvaushoidoilla.

- Yksilölle ja hänen lähipiirilleen hoidon tavoitteena on riippuvuudesta vapaa hyvä elämä, Hiippavuori toteaa.

Päihderiippuvuus on koko perhekunnan sairaus, joten ihmiset riippuvaisen lähellä tarvitsevat myös apua. Nykyisessä päihdehoitojärjestelmässämme riippuvuudesta toipuminen ei kuitenkaan ole hoidon ensisijainen päämäärä. Laadukas vaikuttava, toipumiseen tähtäävä päihdehoito ottaa huomioon myös läheisten toipumisen. Tästä seuraa niin inhimillisiä kuin yhteiskunnallisiakin säästöjä, toteaa KD-valtuustoryhmä.

Hyvinvointialueellamme on mahdollisuus suunnata kohti vaikuttavampia päihdepalveluita KD-valtuustoryhmä linjaa. Niukat resurssit on käytettävä päihdehoidon vaikuttavuuteen panostaen. Laadukkaalla toipumiskeskeisellä päihdehoidolla säästetään ihmishenkiä, yhteiskunnallisia sekä inhimillisiä kustannuksia sekä lisätään elämän laatua.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että palvelustrategiaan kirjataan päihdepalveluiden maksusitoumuksen antamisen kriteeriksi hoidon vaikuttavuus päihderiippuvuudesta toipumisen näkökulmasta, eikä vain hintaa. Lisäksi KD-ryhmä haluaa lisätä asiakkaan valinnanvapautta.

- Näin mukaan työhön pääsevät kaikki ne toimijat, joiden palveluiden vaikuttavuus on hyvä. Tämä valinta säästää lopulta kustannuksia tehokkaammin, kuin hinnaltaan edullinen palvelu, joka ei johda päihderiippuvaisen toipumiseen, toteaa Jukka-Pekka Kuokkanen, KD-aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja. /p>

Lisätietoja antaa:
Katriina Hiippavuori, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 7520759

Suositus huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä hyväksytty – uusia vaikuttavia menetelmiä käyttöön

Tiedote: SISÄMINISTERIÖ

Huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset menetelmät on hyväksytty terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi suosituksen 6. lokakuuta.

Huumeriippuvuus on vakava terveysongelma, ja siihen liittyy runsaasti haittoja niin yksilölle kuin koko väestölle.  Perusoikeus välttämättömään turvaan ja riittäviin palveluihin eivät tällä hetkellä toteudu yhdenvertaisesti muiden potilasryhmien kanssa.

Arviolta 900 000 suomalaista on joskus käyttänyt jotain huumetta ja viimeisen kuukauden aikana runsaat 120 000.  Niin huumeiden kokeiluun kuin riippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat sekä yksilölliset tekijät että ympäristötekijät. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on jo pitkään arvioitu olevan riittämättömiä vastaamaan huumeiden ja monipäihdekäytön yleistymisen myötä lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen.  Seuraukset näkyvät erikoissairaanhoidos¬sa hoidettujen määrän lisääntymisenä ja sosiaalipalvelujen ja -turvan, yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden sekä oikeusjärjestelmän ja vankeinhoidon kustannusten kasvuna. 

Huumeriippuvaisten hoitoa ja kuntoutusta voi tukea psykososiaalisilla menetelmillä, jotka on todettu vaikuttaviksi

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on 6.10.2021 hyväksynyt suosituksen ”Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät”. Suosituksessa luetellut huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.  Menetelmät on arvioitu erikseen aikuisille ja nuorille sekä tilanteessa, jossa henkilöllä on muu samanaikainen mielenterveyden häiriö.  Palvelunjärjestäjillä on olla oltava käytettävissään eri tilanteisiin soveltuva menetelmien valikoima ja palvelutuottajilla menetelmien käyttöön vaadittava moniammatillinen osaaminen. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä on tässä potilasryhmässä erityisen tärkeää.

Suosituksessa todetaan myös menetelmien vaikuttavuuden edellytykset, joita ovat mm. riippuvuuden luonteen ymmärtäminen ja luottamusta synnyttävä kohtaaminen sekä muiden samanaikaisten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden sekä somaattisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen järjestämisen tärkeys. 

Potilasryhmä on erityisen haavoittuvaisessa asemassa, mikä on seurausta useista tekijöistä. Osa haavoittuvuudesta syntyy hoitojärjestelmän puutteista, mitkä mahdollistavat hoitamatta jättämisen, erityisesti kaksoisdiagnoosi¬potilailla. Muutosmotivaation vaihtelu on tyypillistä huumeista riippuvaisilla ihmisillä, eikä sen pidä olla esteenä hoitoon pääsylle, hoidon järjestymiselle tai hoidon jatkumiselle.  Vaikka psykososiaaliset hoidot ja kuntoutus voivat tukea potilaan toimijuutta, niin riippuvuudella on usein pitkäkestoisia vaikutuksia yksilön elämään. Tämä tulee huomioida hoidon ja tuen jatkuvuuden järjestämisessä.

Suosituksen valmisteluun liittyi laaja eettinen arviointi, tämä raportti on löydettävissä suosituksen taustamateriaalista. 

Linkki suositukseen. 

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puh. 0295163133.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.

Päihdepommi odottaa vielä purkamista

Turun Sanomat 12.4.2021

Päihdepalveluissa uskotaan, että koronaeristyksen aikana syntyneet päihdeongelmat nousevat kunnolla tietoon vasta myöhemmin.

Päihdeongelmista käsivät ihmiset hakeutuvat hoitoon todennäköisesti silloin, kun rajoituksia puretaan. Kaupungin käyttämät laitosvieroituksen ja kuntoutuksen paikat ovat olleet täynnä syksystä lähtien. Tilannetta hankaloittaa se, että kaupungin omia päihdepalveluja on jouduttu rajoittamaan turvamääräysten vuoksi.

Lue koko artikkeli tästä!

Valviran ja aluehallintoviraston suositus

Valvira ja aluehallintovirastot laativat yhteisesti 16.9.2020 uuden suosituksen, jonka avulla tarkennetaan ja kiinnitetään huomiota niihin kriteereihin, jota yksityisen sosiaalihuollon palveluilta vaaditaan sekä voimassa olevan lainsäädännön että päihdehuollon laatusuositusten mukaan.

Kohti parempaa ja laadukkaita päihdepalveluita!
Toimimme näiden suositusten mukaisesti.

”Hyvä huominen alkaa tänään”

Valviran uusi ohje tästä linkistä.

Hyvä huominen alkaa tänään

Tuotamme nyt luvanvaraista päihdekuntoutusta Naantalin Rymättylässä. Aiemmin samoissa tiloissa toiminut Humana Rehappi Oy lopetti toimintansa joulukuussa 2020.

Jatkamme osittain jo aiemmin käytössä olleen hoito-ohjelman toteuttamista. Olemme tuoneet hoito-ohjelmaan ammattiosaamisen lisäksi menetelmiä, jotka noudattavat alkuperäisen 12-askeleen hoitofilosofiaa (Minnesota-mallinen hoito).

Uusien menetelmien puitteissa pyrimme huomioimaan asiakkaan elämäntilanteen aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Hoito-ohjelmaamme voitte tutustua tarkemmin osoitteessa www.rehab365.fi

Edellisistä toimijoista johtuen lupa-asiamme ovat herättäneet useilla tahoilla pohdintaa. Tämän vuoksi tiedotammekin nyt erikseen yhteistyötahoillemme, että Aluehallintovirasto on myöntänyt meille luvan yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen.

Otamme asiakkaita vastaan 9.2.2021 alkaen.

Tästä aiheen suorapostitukseen.