Ajankohtaista

Suositus huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä hyväksytty – uusia vaikuttavia menetelmiä käyttöön

Tiedote: SISÄMINISTERIÖ

Huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset menetelmät on hyväksytty terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi suosituksen 6. lokakuuta.

Huumeriippuvuus on vakava terveysongelma, ja siihen liittyy runsaasti haittoja niin yksilölle kuin koko väestölle.  Perusoikeus välttämättömään turvaan ja riittäviin palveluihin eivät tällä hetkellä toteudu yhdenvertaisesti muiden potilasryhmien kanssa.

Arviolta 900 000 suomalaista on joskus käyttänyt jotain huumetta ja viimeisen kuukauden aikana runsaat 120 000.  Niin huumeiden kokeiluun kuin riippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat sekä yksilölliset tekijät että ympäristötekijät. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on jo pitkään arvioitu olevan riittämättömiä vastaamaan huumeiden ja monipäihdekäytön yleistymisen myötä lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen.  Seuraukset näkyvät erikoissairaanhoidos¬sa hoidettujen määrän lisääntymisenä ja sosiaalipalvelujen ja -turvan, yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden sekä oikeusjärjestelmän ja vankeinhoidon kustannusten kasvuna. 

Huumeriippuvaisten hoitoa ja kuntoutusta voi tukea psykososiaalisilla menetelmillä, jotka on todettu vaikuttaviksi

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on 6.10.2021 hyväksynyt suosituksen ”Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät”. Suosituksessa luetellut huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.  Menetelmät on arvioitu erikseen aikuisille ja nuorille sekä tilanteessa, jossa henkilöllä on muu samanaikainen mielenterveyden häiriö.  Palvelunjärjestäjillä on olla oltava käytettävissään eri tilanteisiin soveltuva menetelmien valikoima ja palvelutuottajilla menetelmien käyttöön vaadittava moniammatillinen osaaminen. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä on tässä potilasryhmässä erityisen tärkeää.

Suosituksessa todetaan myös menetelmien vaikuttavuuden edellytykset, joita ovat mm. riippuvuuden luonteen ymmärtäminen ja luottamusta synnyttävä kohtaaminen sekä muiden samanaikaisten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden sekä somaattisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen järjestämisen tärkeys. 

Potilasryhmä on erityisen haavoittuvaisessa asemassa, mikä on seurausta useista tekijöistä. Osa haavoittuvuudesta syntyy hoitojärjestelmän puutteista, mitkä mahdollistavat hoitamatta jättämisen, erityisesti kaksoisdiagnoosi¬potilailla. Muutosmotivaation vaihtelu on tyypillistä huumeista riippuvaisilla ihmisillä, eikä sen pidä olla esteenä hoitoon pääsylle, hoidon järjestymiselle tai hoidon jatkumiselle.  Vaikka psykososiaaliset hoidot ja kuntoutus voivat tukea potilaan toimijuutta, niin riippuvuudella on usein pitkäkestoisia vaikutuksia yksilön elämään. Tämä tulee huomioida hoidon ja tuen jatkuvuuden järjestämisessä.

Suosituksen valmisteluun liittyi laaja eettinen arviointi, tämä raportti on löydettävissä suosituksen taustamateriaalista. 

Linkki suositukseen. 

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puh. 0295163133.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.

Päihdepommi odottaa vielä purkamista

Turun Sanomat 12.4.2021

Päihdepalveluissa uskotaan, että koronaeristyksen aikana syntyneet päihdeongelmat nousevat kunnolla tietoon vasta myöhemmin.

Päihdeongelmista käsivät ihmiset hakeutuvat hoitoon todennäköisesti silloin, kun rajoituksia puretaan. Kaupungin käyttämät laitosvieroituksen ja kuntoutuksen paikat ovat olleet täynnä syksystä lähtien. Tilannetta hankaloittaa se, että kaupungin omia päihdepalveluja on jouduttu rajoittamaan turvamääräysten vuoksi.

Lue koko artikkeli tästä!

Valviran ja aluehallintoviraston suositus

Valvira ja aluehallintovirastot laativat yhteisesti 16.9.2020 uuden suosituksen, jonka avulla tarkennetaan ja kiinnitetään huomiota niihin kriteereihin, jota yksityisen sosiaalihuollon palveluilta vaaditaan sekä voimassa olevan lainsäädännön että päihdehuollon laatusuositusten mukaan.

Kohti parempaa ja laadukkaita päihdepalveluita!
Toimimme näiden suositusten mukaisesti.

”Hyvä huominen alkaa tänään”

Valviran uusi ohje tästä linkistä.

Hyvä huominen alkaa tänään

Tuotamme nyt luvanvaraista päihdekuntoutusta Naantalin Rymättylässä. Aiemmin samoissa tiloissa toiminut Humana Rehappi Oy lopetti toimintansa joulukuussa 2020.

Jatkamme osittain jo aiemmin käytössä olleen hoito-ohjelman toteuttamista. Olemme tuoneet hoito-ohjelmaan ammattiosaamisen lisäksi menetelmiä, jotka noudattavat alkuperäisen 12-askeleen hoitofilosofiaa (Minnesota-mallinen hoito).

Uusien menetelmien puitteissa pyrimme huomioimaan asiakkaan elämäntilanteen aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Hoito-ohjelmaamme voitte tutustua tarkemmin osoitteessa www.rehab365.fi

Edellisistä toimijoista johtuen lupa-asiamme ovat herättäneet useilla tahoilla pohdintaa. Tämän vuoksi tiedotammekin nyt erikseen yhteistyötahoillemme, että Aluehallintovirasto on myöntänyt meille luvan yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen.

Otamme asiakkaita vastaan 9.2.2021 alkaen.

Tästä aiheen suorapostitukseen.

Uudet tuulet puhaltavat Rymättylässä!

Aarni Rehab Oy avaa 4.1. 2021 päihde-, läheis- ja peliriippuvuuksiin erikoistuneen hoitolaitoksensa ovet perinteikkäässä ja luonnonkauniissa maalaismiljöössä Naantalissa Rymättylässä. Jo kuluneen syksyn aikana käytössä ollut hoito-ohjelmamme laitetaan nyt täydellä teholla käyttöön, jotta jokainen riippuvuuteensa apua hakeva saisi koulutetun henkilökunnan tarjoaman, nykyaikaisen ja tutkittuun tietoon perustuvan laadukkaan hoidon sairauteensa.

Hoito-ohjelma sisältää monidimensionaalisen arvioinnin, henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat, yksilö -ja ryhmäterapiat sekä verkostotyön. 12 kk hoitokokonaisuus sisältää vieroitus- tai katkaisuhoidon, intensiivijakson ja sen jälkeisen avohoidon.

Hoitomalli yhdistää yhteisöhoidon, ratkaisukeskeisen lyhytterapian, kognitiivisen käyttäytymisterapian, realiteettiterapian ja 12 askeleen toipumisohjelman ammatillisen soveltamisen. Tarjoamme kokonaisvaltaisen hoitoprosessin, jossa huomioidaan riippuvuuden hoidon lisäksi myös läheiset ja yksilön sosiaalisiin puitteisiin liittyvät haasteet.

Arvojamme ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus, luottamus, avoimuus ja yhteisöllisyys

Moniammatillinen tiimimme:

 • Sanni Harju: sosionomi (YAMK), seksuaalineuvoja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Katri Lindroos: sairaanhoitaja (AMK), psyk.EAT, RTC
 • Veli-Pekka Järvinen: lähihoitaja, ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelmassa (valm. 2/21)
 • Harri Nousiainen: PAT, lähihoitaja -koulutusohjelmassa, koulutettu kokemusasiantuntija
 • Juha Lantz: lähihoitaja, PAT, yhteisöpedagogi AMK (valm. 3/21), Addiction Counselor -Certificate (Sco), RTC, Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet, NLP Master
 • Ossi Rantala: lähihoitaja, ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelmassa (valm. 5/21)
 • Taija Björkstrand: lähihoitaja, koulutettu kokemusasiantuntija
 • Teemu Nieminen: lähihoitaja, päihdeohjaaja (Castle Craig), opiskelee Minneakatemiassa
 • Kristiina Silver: sairaanhoitaja (AMK), TtM
 • Ostopalveluna käytämme lääkäri-, psykologi- ja psykoterapeuttipalveluja.

Järjestämme päihde- ja peliriippuvuusinfoja:

 • Rymättylässä Ruokoraumantie 380, perjantaisin klo 17.30- 20.00
 • Tampereella Kumppanuustalo Artteli, Salhojankatu 42 (2. krs), kokoustila Tohveli Infot: ma 4.1, ma 1.2, ma 1.3, ma 29.3, ma 26.4, ma 24.5, klo 18.30-20.00
 • Helsingissä Annankatu 29 a 4 (2. krs), Riippumatta-tilat Infot ti 5.1 ja ti 9.2 klo 17.30- 19.00

Avohoito- ja vertaistukiryhmät

Avohoitoryhmä kokoontuu Rymättylässä sunnuntaisin klo 18-20 Vertaistukiryhmä kokoontuu Rymättylässä keskiviikkoisin klo 18-20. Ohjattu päihdetyöntekijän vetämä avohoitoryhmä zoomissa keskiviikkoisin klo 18-20, Infot ovat ilmaisia. Ilmoittauduthan etukäteen puh. 041 3135580

Laitoskuntoutuspalvelut:

 • Laitoskuntoutus alkaen 28vrk (päihde- ja peliriippuvuus)
 • Arviointijakso (7vrk)
 • Intervallijakso (7-14vrk)
 • Kriisijakso (14vrk) Vieroitushoito / Katkaisuhoito (1-5vrk)

Perushoitojaksot sisältävät lääkärin kuntoutusarvion sekä mahdollisen vieroitushoitosuunnitelman. Laitoskuntoutuksen hinnat sisältävät arvioinnin sekä sosiaalialan ammattilaisen palvelut kuntoutusjakson aikana. *itsemaksavat asiakkaat voivat maksaa laitoshoidon halutessaan kolmessa maksuerässä, ensimmäinen erä maksetaan hoitoon tullessaan.

Meidät tavoittaa, ole rohkeasti yhteydessä!

Ruokoraumantie 380,
Rymättylä (Naantali)
p. 041 3135580